Thuế Môn Bài Là Gì? Mức Thuế, Thời Hạn Nộp, và Quy Định

Lệ Phí (Thuế) Môn Bài Là Gì?

Thuế môn bài hay Lệ phí môn bài là một loại thuế trực thu, được áp dụng cố định dựa trên giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nói cách khác, đây là mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Mức thu lệ phí môn bài được phân chia theo bậc dựa vào vốn đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoặc dựa vào doanh thu hàng năm đối với hộ kinh doanh cá thể. Công ty Tín Phú, chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thành lập công ty, kế toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp, cũng giúp các doanh nghiệp tuân thủ quy định này.

Mức Thuế, Bậc Thuế Môn Bài Phải Nộp Năm 2024

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thuế môn bài năm 2024 đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Loại hình tổ chức hoặc vốn đăng ký Mức thuế môn bài cần nộp
Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 300 – 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 – 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm

Quy Định Miễn Lệ Phí Môn Bài

Những đối tượng được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

Đối tượng được miễn giảm Thời hạn miễn lệ phí
Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể Miễn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh
Doanh nghiệp & các đơn vị phụ thuộc thành lập trong năm 2024 Miễn lệ phí môn bài năm 2024
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống Miễn lệ phí môn bài
Cá nhân, hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh Miễn lệ phí môn bài năm 2024

Thời Hạn Nộp Tờ Khai Lệ Phí Môn Bài

Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

 • Doanh nghiệp thành lập trước năm 2023: Không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2024.
 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập trong năm 2023: Phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2024.
 • Doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2024: Phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2025.
 • Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh: Không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ dựa trên hồ sơ khai thuế và dữ liệu quản lý thuế để xác định số tiền lệ phí môn bài phải nộp.

Thời Hạn Nộp Lệ Phí Môn Bài Năm 2024

Theo Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Chi tiết như sau:

 • Hộ kinh doanh, doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập từ năm 2023 trở về trước: Phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2024.
 • Hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp thành lập trong năm 2024: Không phải nộp lệ phí môn bài năm 2024.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong năm 2024:
  • Trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/07/2024.
  • Trong 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01/2025.

Cách Nộp Lệ Phí Môn Bài

Có hai phương thức nộp lệ phí môn bài:

 1. Nộp tiền mặt: Vào Kho bạc Nhà nước của quận tại ngân hàng Vietinbank.
 2. Nộp thuế điện tử: Qua tài khoản ngân hàng của công ty, sử dụng chữ ký số (token điện tử).

Hiện nay, một số Chi cục Thuế yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế điện tử qua chữ ký số mới xử lý hồ sơ khai thuế. Vì vậy, việc mở tài khoản ngân hàng công ty và mua chữ ký số là cần thiết đối với các doanh nghiệp. Công ty Tín Phú cung cấp các dịch vụ này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế thuận lợi và đúng hạn.

Các Quy Định Xử Phạt Chậm Nộp Lệ Phí Môn Bài Và Tờ Khai Lệ Phí Môn Bài

Theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 – 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 – 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 – 60 ngày.
 • Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 – 90 ngày hoặc từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày có phát sinh số thuế phải nộp và đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế hoặc lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Lệ Phí Môn Bài

 1. Lệ phí môn bài doanh nghiệp năm 2024 là bao nhiêu?
  • Vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm.
  • Vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 1.000.000 đồng/năm.
  • Các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới thành lập năm 2024 được miễn lệ phí môn bài.
 2. Lệ phí môn bài hộ kinh doanh phải đóng năm 2024 là bao nhiêu?
  • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.
  • Doanh thu từ 300 – 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.
  • Doanh thu từ 100 – 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.
  • Doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống: Miễn lệ phí môn bài.
  • Hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh: Miễn lệ phí môn bài năm 2024.
 3. Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh có được miễn lệ phí môn bài không?
  • Có. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2024 là khi nào?
  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp, hộ kinh doanh chậm nhất là ngày 30/01/2024.
 5. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài đầu tiên là khi nào?
  • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập năm 2023 trở về trước cần nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2024.

Công ty Tín Phú luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nộp lệ phí môn bài đúng hạn và chính xác, giúp doanh nghiệp yên tâm hoạt động và phát triển.