Ưu và Nhược Điểm Các Loại Hình Công Ty, Doanh Nghiệp

Bạn đang tìm hiểu về việc thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân? Bạn muốn biết ưu và nhược điểm của mỗi loại hình doanh nghiệp? Tín Phú sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm: công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại hình có đặc điểm riêng biệt. Hãy cùng Tín Phú tìm hiểu chi tiết về những ưu và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp.

Ưu Nhược Điểm Của Công Ty Cổ Phần

Đặc điểm của công ty cổ phần:

 • Có tư cách pháp nhân.
 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, gọi là cổ phần.
 • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Công ty có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác.

Ưu điểm:

 • Khả năng huy động vốn rất cao và linh hoạt do không giới hạn số lượng cổ đông và quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • Thủ tục chuyển nhượng cổ phần dễ dàng, thu hút nhiều đối tượng tham gia góp vốn.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty, giúp giảm rủi ro cá nhân.
 • Phù hợp với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Nhược điểm:

 • Đối tác có thể ít tin tưởng do cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp.
 • Việc quản lý và điều hành phức tạp do số lượng cổ đông lớn và đa dạng.
 • Cơ cấu tổ chức phức tạp hơn các loại hình doanh nghiệp khác, với quyền quản lý được phân cấp rõ rệt.
 • Quyền lợi của cổ đông nhỏ có thể không được đảm bảo do sự tập trung quyền lực vào cổ đông lớn và ban điều hành.
Ưu và nhược điểm công ty cổ phần
Ưu và nhược điểm công ty cổ phần

Ưu Nhược Điểm Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (TNHH)

Đặc điểm của công ty TNHH:

 • Bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu nhược điểm của công ty TNHH một thành viên:

Ưu điểm:

 • Có duy nhất một chủ sở hữu, giúp quyền quyết định toàn bộ trong quản lý và điều hành công ty.
 • Cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ quản lý.
 • Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty, giảm rủi ro cá nhân.

Nhược điểm:

 • Ít sự tin tưởng từ đối tác do trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu.
 • Khó khăn trong việc huy động vốn từ bên ngoài do không được phát hành cổ phiếu.
uu va nhuoc diem cong ty tnhh 6
Ảnh minh họa công ty TNHH

Ưu nhược điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Ưu điểm:

 • Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp trong các trường hợp nhất định.
 • Quy định về chuyển nhượng phần vốn góp chặt chẽ, giúp kiểm soát sự gia nhập của người ngoài vào công ty.
 • Thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty, giúp giảm rủi ro cá nhân.
 • Có thể có tối đa 50 thành viên góp vốn, giúp doanh nghiệp huy động thêm vốn dễ dàng hơn.

Nhược điểm:

 • Ít niềm tin từ đối tác do trách nhiệm hữu hạn của các thành viên.
 • Giới hạn số lượng thành viên góp vốn (tối đa 50).
 • Không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn công khai.

Ưu Nhược Điểm Của Công Ty Hợp Danh

Đặc điểm của công ty hợp danh:

 • Có tư cách pháp nhân.
 • Có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung, cùng kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp danh).
 • Ngoài thành viên hợp danh, công ty còn có thành viên góp vốn.
 • Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Ưu điểm:

 • Quản lý và điều hành không phức tạp do số lượng thành viên ít và đều là những người quen biết, tin tưởng nhau.
 • Dễ tạo được sự tin cậy của đối tác và khách hàng do thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Nhược điểm:

 • Rủi ro cao vì thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
 • Không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Ưu Nhược Điểm Của Doanh Nghiệp Tư Nhân

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:

 • Không có tư cách pháp nhân.
 • Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Ưu điểm:

 • Thủ tục thành lập đơn giản.
 • Chủ doanh nghiệp hoàn toàn chủ động và có toàn quyền quyết định trong việc quản lý và điều hành.
 • Ít bị ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật.
 • Tạo được sự tin tưởng của đối tác và khách hàng do chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Nhược điểm:

 • Rủi ro cao vì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân.
 • Không được phát hành chứng khoán và không thể huy động vốn từ bên ngoài.
 • Không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác.

Kết Luận

Mỗi loại hình doanh nghiệp có ưu và nhược điểm riêng. Tín Phú khuyên bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn loại hình phù hợp với quy mô, lĩnh vực và mục tiêu kinh doanh của mình. Đối với cá nhân, công ty TNHH một thành viên là lựa chọn tốt; nếu có từ hai thành viên góp vốn, công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần sẽ là lựa chọn thích hợp để tận dụng tối đa các lợi thế của từng loại hình doanh nghiệp.