Thuế Là Gì? Các Loại Thuế Doanh Nghiệp, Công Ty Cần Nộp Sau Khi Thành Lập

Thuế là gì? Tín Phú sẽ hướng dẫn bạn cách tính bốn loại thuế, lệ phí chính gồm: lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, kèm theo ví dụ cụ thể. Bạn cũng sẽ hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của từng loại thuế.

Thuế là gì? Nhà nước thu thuế để làm gì?

Thuế là khoản nộp bắt buộc mà các cá nhân và tổ chức phải thực hiện đối với nhà nước theo các quy định pháp luật, không mang tính chất đối giá và không hoàn trả trực tiếp. Việc thu thuế nhằm đảm bảo nguồn kinh phí để duy trì và vận hành các cơ quan nhà nước, ổn định và phát triển xã hội.

 • Thuế thông thường: Nhằm mục đích thu ngân sách và điều tiết thu nhập xã hội.
 • Thuế đặc biệt: Nhằm các mục đích đặc biệt như hạn chế tiêu thụ rượu bia, thuốc lá, hoặc huy động tài chính cho các dự án phát triển hệ thống tưới tiêu.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp cần tiến hành hồ sơ khai thuế ban đầu với cơ quan thuế và nộp các khoản thuế theo quy định.

Xem thêm: Các Loại Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể Phải Nộp và Cách Tính

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi thành lập

Có bốn loại thuế, lệ phí chính mà doanh nghiệp cần quan tâm sau khi thành lập:

 1. Lệ phí môn bài

  Từ ngày 01/01/2017, “thuế môn bài” được đổi tên thành “lệ phí môn bài”, là loại thuế bắt buộc doanh nghiệp phải đóng hàng năm.

  • Đối tượng nộp lệ phí môn bài: Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP.
  • Đối tượng miễn lệ phí môn bài: Theo quy định bổ sung và thay đổi tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP.
  • Mức thuế và thời hạn nộp lệ phí môn bài: Thay đổi tùy vào thời gian đăng ký doanh nghiệp và mức doanh thu, dao động từ 300.000 đồng/năm đến 3.000.000 đồng/năm.

  Lưu ý: Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đây là thủ tục pháp lý quan trọng sau khi thành lập mà doanh nghiệp cần thực hiện. Bạn có thể tham khảo dịch vụ khai thuế ban đầu của Tín Phú với chi phí chỉ từ 500.000 đồng.

 2. Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT)

  Thuế GTGT là phần chênh lệch giữa VAT mua vào và VAT bán ra. Doanh nghiệp cần xác định phương pháp kê khai thuế GTGT là phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp.

  • Phương pháp khấu trừ: Nếu thuế GTGT đầu ra lớn hơn thuế GTGT đầu vào, doanh nghiệp phải nộp phần chênh lệch đó. Nếu ngược lại, doanh nghiệp sẽ được khấu trừ phần chênh lệch.

  Ví dụ: Công ty Tín Phú mua bàn với giá 7.700.000 đồng, trong đó VAT là 700.000 đồng. Sau đó, công ty bán lại bàn với giá 9.900.000 đồng, trong đó VAT là 900.000 đồng. Số thuế GTGT phải nộp là 200.000 đồng.

  • Phương pháp trực tiếp: Tính theo doanh thu hoặc giá trị gia tăng.

  Ví dụ: Công ty Tín Phú bán bàn ghế với giá 9.000.000 đồng, thuế GTGT phải nộp là 90.000 đồng (1% doanh thu).

 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN)

  Thuế TNDN là loại thuế thu trên lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp, sau khi đã trừ các khoản chi phí hợp lý.

  Ví dụ: Công ty Tín Phú có tổng doanh thu 100.000.000 đồng, giá vốn hàng hóa 70.000.000 đồng, chi phí bán hàng 5.000.000 đồng, và chi phí quản lý 3.000.000 đồng. Lợi nhuận là 22.000.000 đồng, thuế TNDN phải nộp là 4.400.000 đồng.( 22.000.000×20%)

 4. Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

  Thuế TNCN là loại thuế mà doanh nghiệp nộp thay cho người lao động, tính theo tháng và kê khai theo tháng hoặc quý nhưng quyết toán theo năm.

  Ví dụ: Một nhân viên có lương cơ bản 15.000.000 đồng, tiền phụ cấp ăn trưa 730.000 đồng, tiền thưởng 3.500.000 đồng, các khoản bảo hiểm phải nộp 1.575.000 đồng, giảm trừ bản thân 11.000.000 đồng, và đăng ký 1 người phụ thuộc 4.400.000 đồng. Thuế TNCN phải nộp là 39.750 đồng.

  Thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

  • Thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên = Tổng thu nhập – Các khoản không chịu thuế TNCN

  Ví dụ:

  • Lương cơ bản: 15.000.000 đồng
  • Tiền phụ cấp ăn trưa: 730.000 đồng
  • Tiền thưởng: 3.500.000 đồng
  • Các khoản bảo hiểm phải nộp: 15.000.000 x 10.5% = 1.575.000 đồng
  • Giảm trừ bản thân: 11.000.000 đồng
  • Đăng ký 1 người phụ thuộc: 4.400.000 đồng

  Thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên = 15.000.000 + 3.500.000 – 730.000 = 17.770.000 đồng

  Thu nhập tính thuế TNCN của nhân viên = 17.770.000 – 11.000.000 – 4.400.000 – 1.575.000 = 795.000 đồng

  Thuế TNCN phải nộp = 795.000 x 5% = 39.750 đồng

  Các câu hỏi thường gặp về thuế doanh nghiệp

  1. Lệ phí môn bài là gì và tại sao doanh nghiệp cần nộp?

  Lệ phí môn bài là loại thuế bắt buộc doanh nghiệp phải nộp hàng năm. Mục đích là để tạo nguồn thu ngân sách nhà nước và đảm bảo hoạt động quản lý doanh nghiệp. Đối tượng nộp và miễn lệ phí môn bài được quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

  2. Thuế giá trị gia tăng (VAT) được tính như thế nào?

  Thuế GTGT được tính dựa trên chênh lệch giữa VAT mua vào(hợp lý, hợp pháp) và VAT bán ra. Doanh nghiệp có thể kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp trực tiếp. Phương pháp khấu trừ cho phép doanh nghiệp khấu trừ phần chênh lệch nếu thuế GTGT đầu vào lớn hơn đầu ra, và ngược lại.

  3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là gì?

  Thuế TNDN là loại thuế thu trên lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp sau khi đã trừ các khoản chi phí hợp lý. Tất cả các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ có phát sinh thu nhập đều phải nộp thuế TNDN. Mức thuế suất hiện hành thường là 20%.

  4. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được tính như thế nào?

  Thuế TNCN được tính dựa trên thu nhập chịu thuế sau khi trừ đi các khoản giảm trừ như giảm trừ gia cảnh và các khoản bảo hiểm bắt buộc. Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập nhận được từ công ty sau khi trừ các khoản không chịu thuế TNCN. Mức thuế suất được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tùy theo mức thu nhập.

  Lựa chọn dịch vụ khai thuế tại Tín Phú

  Việc khai thuế ban đầu và tuân thủ các quy định thuế là rất quan trọng để tránh các rủi ro pháp lý và tài chính cho doanh nghiệp. Tín Phú cung cấp dịch vụ khai thuế ban đầu với chi phí hợp lý, chỉ từ 500.000 đồng, giúp bạn hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết sau khi thành lập công ty.

  Tham khảo thêm:

  • Dịch vụ khai thuế ban đầu tại Tín Phú
  • Miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 22
  • Các bậc thuế và hạn nộp thuế môn bài
  • Lựa chọn phương pháp kê khai thuế GTGT

  Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về các loại thuế hoặc cần hỗ trợ trong quá trình khai thuế, hãy liên hệ với Tín Phú để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kịp thời.