Các Loại Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể Phải Nộp và Cách Tính

Khi bắt đầu kinh doanh, việc hiểu rõ về các loại thuế và cách tính thuế là điều cực kỳ quan trọng đối với các hộ kinh doanh cá thể. Thuế không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn liên quan trực tiếp đến các trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ những loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp, cách tính thuế và những quy định pháp lý liên quan.

Căn Cứ Pháp Lý

 • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
 • Nghị định số 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/07/2015.
 • Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020.
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/12/2020.
 • Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực ngày 01/01/2009.

Các Loại Thuế Hộ Kinh Doanh Cá Thể Phải Nộp

Theo quy định về quản lý thuế, hộ kinh doanh cá thể phải nộp các loại thuế sau:

 1. Lệ phí môn bài
 2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 3. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Ngoài ra, hộ kinh doanh cá thể còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể Và Các Lưu Ý Quan Trọng

Cách Tính Thuế Môn Bài Cho Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể được tính dựa theo doanh thu bình quân hàng năm. Cụ thể như sau:

Doanh thu (triệu đồng/năm) Lệ phí môn bài (đồng/năm)
Trên 500 1.000.000
Trên 300 đến 500 500.000
Trên 100 đến 300 300.000
Từ 100 trở xuống Miễn lệ phí

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài:

 • Hộ kinh doanh thành lập sau ngày 25/02/2020 được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên.
 • Hộ kinh doanh sản xuất muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá.

Ví dụ về tính lệ phí môn bài:

 • Hộ kinh doanh anh A thành lập tháng 10/2022 (sau ngày 25/02/2020) thì được miễn lệ phí môn bài năm 2022.
 • Năm 2023, nếu doanh thu của anh A là 175 triệu đồng thì anh phải nộp mức thuế môn bài là 300.000 đồng/năm.

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế môn bài:

 • Các hộ kinh doanh mới thành lập được miễn thuế môn bài năm đầu tiên, bắt đầu tính doanh thu từ tháng 1 năm tiếp theo sau năm thành lập.

Thuế Khoán Là Gì? Cách Tính Thuế Khoán Cho Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Thuế khoán là mức thuế cố định hàng tháng/quý hộ kinh doanh cá thể phải nộp, do Cơ quan thuế quy định dựa trên doanh thu hoạt động thực tế của hộ kinh doanh. Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh được tính theo phương pháp khoán.

Cách tính thuế GTGT và thuế TNCN hộ kinh doanh cá thể:

 • Nếu doanh thu tính thuế từ 100 triệu/năm trở xuống: Không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.
 • Nếu kinh doanh không trọn năm: Doanh thu tính thuế thực tế tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

Ví dụ:

 • Năm 2022, hộ kinh doanh ông B hoạt động 9 tháng với tổng doanh thu thực tế là 90 triệu (trung bình 10 triệu/tháng). Doanh thu tương ứng của một năm là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng). Ông B phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN tương ứng với doanh thu thực tế 90 triệu đồng.

Xem thêm: Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể chuyên nghiệp

Cách tính doanh thu tính thuế:

 • Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN: Bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế.
 • Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế:
  Doanh thu tính thuế = Doanh thu khoán + Doanh thu trên hóa đơn
 • Hộ kinh doanh nộp thuế khoán không sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế:
  Doanh thu tính thuế = Doanh thu khoán
 • Tỷ lệ % thuế tính trên doanh thu:
  Ngành nghề kinh doanh Tỷ lệ thuế GTGT Tỷ lệ thuế TNCN
  Phân phối, cung cấp hàng hóa 1% 0.5%
  Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5% 2%
  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa 3% 1.5%
  Xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3% 1.5%

Thời Điểm Xác Định Doanh Thu Tính Thuế

 • Đối với doanh thu tính thuế khoán: Từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.
 • Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc ngày thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh tính thuế theo hóa đơn: Thời điểm xác định doanh thu là thời điểm bàn giao hàng hóa, hoàn thành dịch vụ, hoặc nghiệm thu/bàn giao công trình.

Hy vọng thông tin trên giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp và cách tính thuế. Nếu còn thắc mắc, bạn có thể tham khảo thêm các văn bản pháp luật hoặc liên hệ với các cơ quan thuế để được tư vấn chi tiết hơn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

 1. Hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế nào?
  • Hộ kinh doanh cá thể phải nộp các loại thuế chính gồm: lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Ngoài ra, họ có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.
 2. Cách tính lệ phí môn bài cho hộ kinh doanh cá thể như thế nào?
  • Lệ phí môn bài được tính dựa trên doanh thu bình quân hàng năm của hộ kinh doanh cá thể. Có ba mức lệ phí tương ứng với doanh thu: trên 500 triệu đồng/năm, trên 300 đến 500 triệu đồng/năm, và trên 100 đến 300 triệu đồng/năm.
 3. Những trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài?
  • Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm: hộ kinh doanh thành lập sau ngày 25/02/2020 (được miễn lệ phí năm đầu tiên), hộ kinh doanh sản xuất muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá.
 4. Thuế khoán là gì và cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể như thế nào?
  • Thuế khoán là mức thuế cố định hàng tháng/quý hộ kinh doanh cá thể phải nộp, được cơ quan thuế quy định dựa trên doanh thu thực tế. Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh cá thể được tính theo phương pháp khoán.
 5. Doanh thu bao nhiêu thì hộ kinh doanh cá thể không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN?
  • Nếu hộ kinh doanh có doanh thu tính thuế từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.
 6. Làm thế nào để xác định doanh thu tính thuế khoán?
  • Doanh thu tính thuế bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế. Nếu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế là tổng của doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.
 7. Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu cho các ngành nghề kinh doanh là bao nhiêu?
  • Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN khác nhau tùy vào ngành nghề kinh doanh, ví dụ: phân phối, cung cấp hàng hóa (1% GTGT, 0.5% TNCN), dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu (5% GTGT, 2% TNCN), sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu (3% GTGT, 1.5% TNCN).
 8. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là khi nào?
  • Đối với doanh thu tính thuế khoán, thời điểm xác định là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.
  • Đối với hộ kinh doanh tính thuế theo hóa đơn, thời điểm xác định doanh thu là khi bàn giao hàng hóa, hoàn thành dịch vụ, hoặc nghiệm thu/bàn giao công trình.

Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc tư vấn về thuế cho hộ kinh doanh cá thể, hãy liên hệ với cơ quan thuế hoặc các dịch vụ tư vấn thuế uy tín để được hỗ trợ.