THỦ TỤC BAN ĐẦU

Thủ tục khai ban đầu sử dụng trong các trường hợp sau đây:

A.Thủ tục khai thuế ban đầu cho cá nhân mới bắt đầu làm việc :

  • Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân (mẫu 01/ĐK-TNCN) – (Nộp 2 bản)
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02/KK-TNCN)
  • Bảng kê chi tiết thu nhập thường xuyên (theo mẫu)
  • Chứng minh nhân dân (01 bản photo)
  • Hợp đồng lao động (01 bản photo có đóng dấu treo và giáp lai của VPĐD)
  • Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 16/ĐK-TNCN)(Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh)

        Lưu ý  : trong thủ tục khai thuế ban đầu đối với cá nhân mới bắt đầu làm việc:

           * Nộp bảng kê khai thu nhập thường xuyên và nộp thuế vào Ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu nhập.

          * Nhận thông báo thuế.

B. Thủ tục ban đầu cho doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động:

            Sau khi doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp làm thủ tục ban đầu, hồ sơ bao gồm:

           Khắc dấu, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký chữ ký số, đăng ký hóa đơn điện tử. Sau đó, doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo:

 1. Hồ sơ nộp Cơ quan thuế:
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế.
 • Hình thức kế toán.
 • Bảng đăng ký khấu hao.
 • Bổ nhiệm giám đốc( Tổng giám đốc).
 • Bổ nhiệm Kế toán trưởng( Phụ trách kế toán).

2. Hồ sơ khai thuế ban đầu:

 • Khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài.
 • Nộp lệ phí môn bài( được miễn năm đầu).

C. Giá dịch vụ làm hồ sơ ban đầu.

Trên đây là thủ tục hồ sơ ban đầu để doan nghiệp bắt đầu hoạt động. Trong quá trình thực hiện, nếu quý doanh nghiệp không rõ, hoặc lý do khác không thực hiện được, công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán- Đại Lý Thuế Tín Phú có thể thực hiện cho quý khách với giá cả cạnh tranh, chất lượng dịch vụ tốt.

Bảng giá dịch vụ: 500.000đ/ hồ sơ( chưa bao gồm, phí, lệ phí nhà nước và thuế VAT).